Bài 8 tìm y a 4/5 chia y cộng 1 phần 10 bằng 13/10

Question

Bài 8 tìm y a 4/5 chia y cộng 1 phần 10 bằng 13/10

in progress 0
Eva 3 tháng 2021-09-11T16:25:58+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:27:05+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  4/5 ÷ y + 1/10 = 13/10

  ⇒ 4/5 ÷ y = 13/10 – 1/10

  ⇒ 4/5 ÷ y = 6/5

  ⇒ y= 4/5 ÷ 6/5

  ⇒ y= 2/3

  0
  2021-09-11T16:27:50+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )