Bài 9: Một hình lập phương có diện tích toàn phần hơn diện tích xung quanh là 200 cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương đó là bao nhiêu ?

Question

Bài 9: Một hình lập phương có diện tích toàn phần hơn diện tích xung quanh là 200 cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương đó là bao nhiêu ?

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-10-13T05:03:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:04:52+00:00

  Gọi cạnh hình lập phương là a . Ta có :

  a * a * 6 – a * a * 4 = 200 

  a * a * ( 6 – 4 ) = 200

  a * a * 2 = 200 

  a * a = 200 : 2 

  a * a = 100 

  = > a = 10 

  Thể tích là : 10 * 10 * 10 = 1000 ( cm³ ) 

          Đ/s : 1000 cm³

   

  0
  2021-10-13T05:05:06+00:00

  Đáp án:

  $10cm$

  Giải thích các bước giải:

  Cạnh hình lập phương: $a$.

  Theo đề bài, ta có:

  $a×a×6-a×a×4=200$

  $→a²×(6-4)=200$

  $→a²×2=200$

  $→a²=100$

  $→a=10$

  Vậy $a=10cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )