Bài 9 : Tìm số nguyên x a) ( 215+x ) – 215 = 0 b) (-444)-(x-444)=0 c) 123-(132-x)=0 d) 85-(85+x)=0

Question

Bài 9 : Tìm số nguyên x
a) ( 215+x ) – 215 = 0
b) (-444)-(x-444)=0
c) 123-(132-x)=0
d) 85-(85+x)=0

in progress 0
Audrey 3 tuần 2021-11-21T04:19:38+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:20:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) (215+x)-215=0

       215+x=215

     <=> x=0

  b) (-444)-(x-444)=0

        x-444=444

     <=> x=0

  c) 123-(132-x)=0

    132-x=123

  <=> x=9

  d) 85-(85+x)=0

       85+x=85

  <=> x=0

     

   

  0
  2021-11-21T04:21:22+00:00

  a, $(215+x)-215=0$

  $⇔215+x-215=0$

  $⇔x=0$

  b,$-444-(x-444)=0$

  $⇔-444-x+444=0$

  $⇔x=0$

  c,$123-(132-x)=0$

  $⇔123-132+x=0$

  $⇔x=9$

  d,$85-(85+x)=0$

  $⇔85-85-x=0$

  $⇔x=0$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )