Bài : cho a và b là các số nguyên . Chứng minh rằng : Nếu 3a +4b chia hết cho 11 thì a+5b chia hết cho 11

Question

Bài : cho a và b là các số nguyên . Chứng minh rằng :
Nếu 3a +4b chia hết cho 11 thì a+5b chia hết cho 11

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-08T16:56:18+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T16:57:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ở dưới nhé mk thêm cả câu trước đó nữa

  0
  2021-09-08T16:58:14+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Đặt $A = 3a+4b$ , $B = a+5b$

  Xét $A+8B = 3a+4b+8.(a+5b)$

  $ = 3a+4b+8a+40b$

  $ = 11a+44b \vdots 11$ với $a,b$ nguyên

  $⇒A + 8B \vdots 11$

  Nên nếu một trong hai số $A$ hay $B$ chia hết cho $11$ thì số còn lại cũng chia hết cho $11$

  $\to đpcm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )