Bài cuối cùng khó quá các bạn giải nha Mình chẳng hiểu gì hết!! Thank you!! Có 6768 lít dầu chia đều vào mỗi can 4 lít. Hỏi cần mấy cái can như thế Mì

Question

Bài cuối cùng khó quá các bạn giải nha
Mình chẳng hiểu gì hết!! Thank you!!
Có 6768 lít dầu chia đều vào mỗi can 4 lít. Hỏi cần mấy cái can như thế
Mình sẽ vote 5 sao cho câu trả lời hay nhất

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-09-27T20:19:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T20:21:15+00:00

  Đáp án:

   1692 can

  Giải thích các bước giải:

   Cần số can để đựng hết số dầu đó là:

  6768 : 4= 1692 (can)

     Đáp số: 1692 can

  0
  2021-09-27T20:21:36+00:00

  @Bơ

  Số cái can cần cho` 6768` lít dầu là:

  `6768:4=1692` ( can)

  Đáp số: `1692` can

  * Cách làm:

  1.

  Muốn tìm số cái can thì ta chỉ cần biết mỗi cái can cần bao nhiêu lít.

  Rối lấy số lít đã cho chia cho số lít dầu mỗi can có thể chứa được.

  Đáp án sẽ là số can cần.

  2.

  Kiêm tra đáp án.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )