bài địa lớp 7 bài 28 phân tích biểu đồ a , b , c , d giùm mình nha mơn mn nhiều ạ mình đang gấp

Question

bài địa lớp 7 bài 28 phân tích biểu đồ a , b , c , d giùm mình nha
mơn mn nhiều ạ
mình đang gấp

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-13T13:26:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:27:33+00:00

  Biểu đồ khí hậu A

  +,Lượng mưa trung bình năm: 1244 mm
  +,Mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau
  +,Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 7, khoảng 18°C
  tháng có mùa đông biểu đồ khí hậu ở nửa cầu Nam
  +, Biên độ nhiệt trg năm khoảng 10°C
  +,Thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới

  BD khí hậu B
  +,897mm
  + 6 đến tháng 9

  0
  2021-08-13T13:27:40+00:00

  * Biểu đồ A :
  -Lượng mưa trung bình năm là 1244mm
  -Những tháng mưa nhiều là tháng 1,2,3,11,12
  -Nhiệt độ cao nhất là trên 20độ C
  -Nhiệt độ thấp nhất là 15độ C
  *Biểu đồ B:
  -Lượng mưa trung bình năm 897mm
  -Những tháng mưa nhiều: 6,7,8
  -Nhiệt độ cao nhất là 35độ C
  -Nhiệt độ thấp nhất là 25độ C
  * Biểu đồ C:
  -Lượng mưa trung bình năm là 2592mm
  -Những tháng mưa nhiều : 10 đến 5 năm sau
  -Nhiệt độ cao nhất là 29độ C
  -Nhiệt độ thấp nhất là 22độ C
  * Biểu đồ C:
  -Lượng mưa trung bình năm là : 506mm
  -Những tháng mưa nhiều: Tháng 5,6,7,8
  -Nhiệt độ cao nhất: 22 độ C

  -Nhiệt độ thấp nhất: 10độ C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )