Bài hoa đỏ Trong đoạn :Đỏ tía …………màu đỏ rực như tiết tác giả đã dùng nhưnhx từ ngữ chỉ màu đỏ nào để tả loài hoa A.đỏ tía,đỏ tươi,đỏ cờ,đỏ rự

Question

Bài hoa đỏ
Trong đoạn :Đỏ tía …………màu đỏ rực như tiết tác giả đã dùng nhưnhx từ ngữ chỉ màu đỏ nào để tả loài hoa
A.đỏ tía,đỏ tươi,đỏ cờ,đỏ rực
B.đỏ thắm ,đỏ hồng
Cđor ong,đỏ chót,đỏ mọng
D. Đỏ thắm,đỏ hồng ,đỏ mọng

in progress 0
Kinsley 4 tháng 2021-07-30T21:05:59+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:07:01+00:00

  Trong đoạn :Đỏ tía …………màu đỏ rực như tiết tác giả đã dùng những từ ngữ chỉ màu đỏ nào để tả loài hoa?

  A.đỏ tía,đỏ tươi,đỏ cờ,đỏ rực

  *Gỉaỉ thích

  Đỏ tía là hoa chuối. Đỏ tươi là hoa vông, hoa gạo. Màu đỏ của hoa hồng nhung có quanh năm, ai mà chẳng thích. Hoa mặt trời có nhiều loại, loại cánh đơn màu đỏ cờ, cánh sen, loại cánh kép màu hồng và còn có màu đỏ rực như tiết.

  học tốt 

  0
  2021-07-30T21:07:04+00:00

  Đoạn văn:

  Đỏ tía là hoa chuối. Đỏ tươi là hoa vông, hoa gạo. Màu đỏ của hoa hồng nhung có quanh năm, ai mà chẳng thích. Hoa mặt trời có nhiều loại, loại cánh đơn màu đỏ cờ, cánh sen, loại cánh kép màu hồng và còn có màu đỏ rực như tiết.

  `->` Trong đoạn :Đỏ tía …………màu đỏ rực như tiết tác giả đã dùng những từ ngữ chỉ màu đỏ nào để tả loài hoa

  A.đỏ tía,đỏ tươi,đỏ cờ,đỏ rực

  B.đỏ thắm ,đỏ hồng

  Cđor ong,đỏ chót,đỏ mọng

  D. Đỏ thắm,đỏ hồng ,đỏ mọng

  Chúc bn học tốt

  Xin hay nhất nhé :33

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )