Bài học kinh nghiệm mà Việt Nam rút ra từ công cuộc cải cách Trung Quốc

Question

Bài học kinh nghiệm mà Việt Nam rút ra từ công cuộc cải cách Trung Quốc

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-17T05:30:47+00:00 1 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:31:50+00:00

  -> Đáp án :

  -Kiên trì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội

  -Khi đổi mới phải lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản 

  -Đổi mới phải nhằm hiện đại hóa, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân 

  -Đổi mới nhưng vẫn phải giữ vững chủ quyền, độc lập của quốc gia 

  #học_giỏi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )