bài học rút ra của em qua câu truyên bài học cuối cùng của tác giả An-phông-xơ Đô-đe (ko lấy trên mạng)

Question

bài học rút ra của em qua câu truyên bài học cuối cùng của tác giả An-phông-xơ Đô-đe
(ko lấy trên mạng)

in progress 0
Rose 3 tháng 2021-09-06T18:03:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T18:05:07+00:00

  ⇒ Bài học : Khi một dân tộc , đất nước rơi vào chốn lao tù , không bao giờ được đánh mất đi tiếng nói , ngôn ngữ của đất nước vì đó là vũ khí mạnh nhất để chống lại kẻ địch

  0
  2021-09-06T18:05:17+00:00

  Bài học:

  – Tiếng nói của dân tộc là tài sản quý báu của dân tộc. Phải biết yêu quý, giữ gìn và học tập để nắm vững tiếng nói của dân tộc mình. Khi đất nước bị rơi vào vòng nô lệ, tiếng nói của dân tộc là phương tiện quan trọng để đấu tranh giành độc lập.

  $JeiKei$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )