bài học về nghệ thuật quân sự trong 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên đã được ông cha ta vận dụng trong các cuộc kháng chiến chống giặ

Question

bài học về nghệ thuật quân sự trong 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên đã được ông cha ta vận dụng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm như thế nào

in progress 0
Audrey 4 tháng 2021-08-22T14:36:41+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:38:32+00:00

  +ba lần tông giam sứ giả Mông-Cổ

  +sắm sử vũ khí ,lệnh cho cả nươc ngày đêm luyện tập sẵn sằn chiến đấu

  +tổ chức hội nghị Bình Than, hội nghị Diên Hồng 

  +quân sĩ thích vào tay hai chữ “sát thát”

  +kế sách “vườn không nhà trống”

  -được ủng hộ của tất cả tầng lớp nhân dân

  -tinh thần bất khuất, ý chí chiến đấu không ngại hi sinh của quân dân ta

  -ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Mông-Nguyên đối với nước ta và cả các nước khác

  -để lại những bài học vô cùng quý giá

  bạn nhớ vote cho mình nhécảm ơn bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )