bài này dẽ cho mọi người nek lười làm quá cho đương tròn 0 dg kính AB = 2R gọi M là 1 điểm bất kỳ thuộc dg tròn 0 khác A và B các tiếp tuyến của 0 tại

Question

bài này dẽ cho mọi người nek lười làm quá cho đương tròn 0 dg kính AB = 2R gọi M là 1 điểm bất kỳ thuộc dg tròn 0 khác A và B các tiếp tuyến của 0 tại A và M cắt nhau tại E vẽ MP vuông góc vs AB ( P thuộc AB ) vẽ MQ vuông góc vs AE ( Q thuộc AE )
a) c/m AEMO là tứ giác nội tiếp dg tròn và APMQ là hình chữ nhật

in progress 0
Claire 1 năm 2021-07-24T18:32:29+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:34:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có : EMO = 90độ = EAO 

  ⇒ EAOM nội tiếp 

  Tứ giác APMQ có 3 góc vuông 

  EAO = APM = PMQ = 90độ 

  ⇒ APMQ là hình chữ nhật 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )