Bài này mik làm và ra kết quả rồi, mik muốn cacban tính lại cho chắc ăn thôi :)) Làm sai bằng xóa nhé ! `1/1.2` + `1/2.3` + `1/3.4` + … + `1/2020.20

Question

Bài này mik làm và ra kết quả rồi, mik muốn cacban tính lại cho chắc ăn thôi :))
Làm sai bằng xóa nhé !
`1/1.2` + `1/2.3` + `1/3.4` + … + `1/2020.2021`

in progress 0
Eden 18 phút 2021-09-07T10:42:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:43:42+00:00

  `1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 +….+1/2020.2021`

  `= 1/1 – 1/2 + 1/2 -1/3 + 1/3-1/4+…+ 1/2020 -1/2021`

  `= 1 -(1/2 -1/2) – (1/3 – 1/3) -….-(1/2020 -1/2020) – 1/2021`

  `= 1 – 1/2021`

  `= 2020 /2021`

   

  0
  2021-09-07T10:44:08+00:00

  `1/(1.2) + 1/(2.3) + 1/(3.4) + …. + 1/(2020.2021)`

  `= 1/1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + …. + 1/2020 – 1/2021`

  `= 1 – 1/2021`

  `= 2020/2021`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )