Bài tập 1. Cây có hoa có những loại cơ quan nào? Chúng có chức năng gì? 2. Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ n

Question

Bài tập
1. Cây có hoa có những loại cơ quan nào? Chúng có chức năng gì?
2. Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ
nào để cây thành một thể thống nhất? Cho ví dụ.
3. So sánh rong mơ với cây có hoa?

in progress 0
Brielle 2 giờ 2021-10-17T04:13:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:14:26+00:00

  Đáp án: 1)

  Có 2 loại cơ quan:Cơ quan sinh dưỡng gồm thân, rễ, lá thực hiện chức năng sinh dưỡng của cây như: quang hợp, hô hấp, vận chuyển các chất,…Cơ quan sinh sản gồm hoa, quả, hạt thực hiện chức năng sinh sản của cây

  2) 

  Mọi cơ quan của cây có hoa đều có cấu tạo phù hợp với chức năng của nó.

  Trong hoạt động sống của cây các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng.

  Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.

  3)

   Giống : Rong mơ có dạng giống 1 cây có thân lá quả

  Khác:

  Rong mơ có màu nâu thân, lá quả không phải thật 

  Cây có hoa có thân, lá, rễ thật

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-17T04:15:03+00:00

  1

  * Cây  có hoa có 2 loại cơ quan:

  Cơ quan sinh dưỡng có chức năng sinh dưỡng của cây như: quang hợp, hô hấp, vận chuyển các chất,…

  Cơ quan sinh sản có chức năng sinh sản của cây

  2

  Mọi cơ quan của cây có hoa đều có cấu tạo phù hợp với chức năng của nó.Trong hoạt động sống của cây các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng.Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.

  3. 

  GIỐNG NHAU :

  – Rong mơ có dạng giống một cây có thân, lá, hoa, quả

  KHÁC NHAU:

  – Cây có hoa có rễ, thân, quả, lá là thật

  – Rong mơ có nâu, thân ,quả, lá không là thật 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )