Bài tập 1: Đỏ trội so với trắng Tính Ptc: Đỏ x Trắng → F1 ?

Question

Bài tập 1: Đỏ trội so với trắng
Tính Ptc: Đỏ x Trắng → F1 ?

in progress 0
Reese 23 phút 2021-09-11T12:12:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:13:08+00:00

  Đáp án:

  Trường hợp đỏ trội hoàn toàn so với trắng

  Quy ước: 

  A là gen quy định đỏ 

  a là gen quy định trắng.

  Ta có $SĐL$: 

  $Pt/c$:   $AA$    $ ×$     $aa$

  $GP$:   A                       a

  $F1$:          Aa(100% đỏ)

  Trường hợp đỏ trội không hoàn toàn so với trắng

  Quy ước:

  A là gen quy định  đỏ 

  a là gen quy định trắng.

  Aa là gen quy định hồng

  $Pt/c$:    $AA$     ×     $aa$

  $GP$:        $A$              $a$

  $F1$:                 $Aa$(100% hồng)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-11T12:13:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   P:          AA            x           aa

  =>GP       A             x             a

  =>F_1                Aa

  =>100% là đỏ

  Học tốt .-.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )