Bài tập 1: Một đoạn phân tử ADN có 25 cặp A,T và 33 cặp G,X hỏi số lượng các liên kết hidro của đoạn phân tử là bao nhiêu Bài tập 2: cứ một Axit amin

Question

Bài tập 1: Một đoạn phân tử ADN có 25 cặp A,T và 33 cặp G,X hỏi số lượng các liên kết hidro của đoạn phân tử là bao nhiêu
Bài tập 2: cứ một Axit amin của phân tử protein được mã hóa bởi 3 nguyên tố Cleotit liên tục trên một mạch đơn phân tử ADN vậy để mỗi mã hóa 33 Axit amin trong protein phải có bao nhiêu nucleotit trên một mạch đơn của ADN
Giải chi tiết giúp em với ạ
Em cảm ơn

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-05T18:14:07+00:00 1 Answers 305 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:15:10+00:00

  Bài 1:

  Theo bài ra ta có: $A = T = 25; G = X = 33$

  Số nucleotit của gen là: $2A + 3G = 25 × 2 + 33 × 3 =  149$

  Bài 2: 

  Số bộ ba trên mỗi mạch để mã hóa 33 axit amin: $33 + 1 = 34$ (Vì có 1 bộ ba kết thúc không mã hóa)

  Số nucleotit trên một mạch của ADN: $34 × 3 = 102$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )