Bài tập 1: Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật có khối lượng 50 kg lên cao 2 m. Nếu không có ma sát thì lực kéo là 125 N. Thực tế có ma

Question

Bài tập 1: Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật có khối lượng 50 kg lên cao 2 m. Nếu không có ma sát thì lực kéo là 125 N. Thực tế có ma sát và lực kế là 175 N. Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng dùng trên là bao nhiêu? (Đáp số : Aích= 1000J , Atp= 1400J , H= 71,42%) cộng 1đ

in progress 0
Iris 1 năm 2021-11-13T06:52:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:54:09+00:00

  Đáp án:

   H=71,42%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {A_i} = Ph = 10mh = 10.50.2 = 1000J\\
  {A_i} = Fs\\
  s = \frac{{{A_i}}}{F} = \frac{{1000}}{{125}} = 8m\\
  {A_{tp}} = F’.s = 175.8 = 1400J\\
  H = \frac{{{A_i}}}{{{A_{tp}}}} = \frac{{1000}}{{1400}} = 71,42\% 
  \end{array}\)

  0
  2021-11-13T06:54:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )