Bài tập 2/151: Dựa vào các hình 48.1, 50.2 và 50.3, em hãy nêu nhận xét về khí hậu của lục địa Oxtraylia theo gợi ý trong bảng sau: Hãy cho biết sự ph

Question

Bài tập 2/151: Dựa vào các hình 48.1, 50.2 và 50.3, em hãy nêu nhận xét về khí hậu của
lục địa Oxtraylia theo gợi ý trong bảng sau:
Hãy cho biết sự phân bố và nguyên nhân lượng mưa(mm) của các loại gió dưới đây
1. Miền Bắc: 20oN → XĐ
– Gió mùa, hướng TB –
ĐN
2. Miền Trung: 20oN →
35oN
– Gió Tín Phong, hướng
ĐN
3. Miền Nam: 35oN →
45oN
– Gió Tây ôn đới, hướng
TB – ĐN
4. Vùng trung tâm lục địa

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-09-25T06:05:48+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T06:07:25+00:00

  Bài tập 2/151: Dựa vào các hình 48.1, 50.2 và 50.3, em hãy nêu nhận xét về khí hậu của lục địa Oxtraylia theo gợi ý trong bảng sau: Hãy cho biết sự phân bố và nguyên nhân lượng mưa(mm) của các loại gió dưới đây:

  1. Miền Bắc: 20oN → XĐ – Gió mùa, hướng TB – ĐN

  2. Miền Trung: 20oN → 35oN – Gió Tín Phong, hướng ĐN

  3. Miền Nam: 35oN → 45oN – Gió Tây ôn đới, hướng TB – ĐN

  4. Vùng trung tâm lục địa.

  Phân tích:

  + Gió Tín Phong: hướng đông nam

  + Gió mùa: hướng tây bắc, đông bắc

  + Gió Tây ôn đới: hướng Tây

  – Sự phân bố lượng mưa trên lục địa Ô-xtray-li-a và nguyên nhân:

  + Ven biển phía đông : lượng mưa khá lớn (từ 1001-1500mm), Bri-xben có lượng mưa trung bình năm là 1150mm. Nguyên nhân chủ yếu là do có dòng biển nóng chảy ven bờ, kết hợp với gió tín phong thổi từ biển vào và gặp dãy đông Ô-xtray-li –a chắn gió.

  + Vùng trung tâm lục địa: lượng mưa rất ít (dưới 250mm), A-li-xơ Xprinh có lượng mưa trung bình năm là 274mm. Nguyên nhân chủ yếu là do nằm sâu trong nội địa, lại có đường chí tuyến Nam đi qua nên quanh năm vùng trung tâm lục địa Ô-xtray-li-a nằm dưới áp cao cận chí tuyến, ven biển phía tây còn có dòng biển lạnh chảy qua.

  + Vùng ven biển phía Tây nam: có lượng mưa trung bình (từ 501-1000mm), Pơc có lượng mưa trung bình năm là 883mm. Nguyên nhân chủ yếu là do nằm trong vùng hoạt động của gió Tây Ôn đới

  – Sự phân bố hoang mạc ở lục địa Ô-xtray-li-a và nguyên nhân:

  + Hoang mac chiếm phần lớn diện tích lục địa Ô-stray-li-a, bao gồm vùng bồn địa trung tâm và phần lớn cao nguyên Tây Ô-xtray-li –a .

  + Nguyên nhân: do ảnh hưởng của áp cao cận chí tuyến, kết hợp với dòng biển lạnh chảy ven bờ biển phía tây Ô-xtray-li-a.

  0
  2021-09-25T06:07:27+00:00

  – Ở lục địa Ô-xtrây-li-a có:

  + Gió Tín phong thổi theo hướng đông nam tác động vào phía Đông lục địa;

  + Gió mùa hướng tây bắc và đông bắc tác động vào Đông Bắc và Tây Bắc lục;

  + Gió Tây ôn đới thổi theo hướng tây bắc tác động vào phía Nam lục địa Ô-xtrây-li-a .

  – Sự phân bố lượng mưa trên lãnh thổ Ô-xtrây-li-a và nguyên nhân :

  + Mưa trên 1501 mm chỉ có ở Pa-pua Niu Ghi-nê, do đây là nơi có khí hậu xích đạo mưa lớn quanh năm.

  + Rìa bắc và đông bắc lục địa Ô-xtrây-li-a có lượng mưa từ 1001 đến 1500 mm, khu vực có gió mùa hoạt động và một phần gió Tín phong đi qua biển.

  + Một phần diện tích bắc, nam và đông của lục địa có lượng mưa từ 501 đến 1000 mm, do ảnh hưởng địa hình, gió mang theo hơi nước nên gây mưa hết ở các sườn đón gió.

  + Sâu lục địa lượng mưa ít vì chịu ảnh hướng của hiệu ứng phơn, đồng thời khu vực lục địa nằm trong vùng áp cao chí tuyến khó gây mưa.

  – Sự phân bố hoang mạc ở lục địa Ô-xtrây-li-a:

  + Hoang mac chiếm phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a, bao gồm vùng bồn địa trung tâm và phần lớn cao nguyên Tây Ô-xtrây-li –a .

   + Nguyên nhân: do ảnh hưởng của áp cao cận chí tuyến, kết hợp với dòng biển lạnh chảy ven bờ biển phía tây Ô-xtrây-li-a.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )