Bài tập 2: Một người đi xe đạp đi đều từ chân dốc lên đỉnh dốc cao 5 m. Dốc dài 40 m, biết lực ma sát cản trở xe chuyển động trên mặt đường là 20 N và

Question

Bài tập 2: Một người đi xe đạp đi đều từ chân dốc lên đỉnh dốc cao 5 m. Dốc dài 40 m, biết lực ma sát cản trở xe chuyển động trên mặt đường là 20 N và cả người cùng xe có khối lượng 37,5 kg. Công tổng cộng do người đó sinh ra là bao nhiêu?

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-11-13T06:41:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:42:24+00:00

  Đáp án:

   A=2675J

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  F = P\sin \alpha  + {F_{ms}} = 37,5.10.\frac{5}{{40}} + 20 = 68,875N\\
  A = Fs = 68,875.40 = 2675J
  \end{array}\)

  0
  2021-11-13T06:43:08+00:00

  Đáp án:

  Đổi : 37,5kg=375N– Công có ích để nâng vật: A= P.h = 375.5= 1875
  – Công của lực ma sát : Ams= Fms.s =20.40=800(J)
  – Công người đó sinh ra : A = A + Ams =1875+800=2675(J)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )