Bài tập 2: Quan sát các nút lệnh trên thanh công cụ, mô tả chức năng các nút lệnh đó VD: Nút + Save: Dùng để lưu văn bản + Open: + Paste: + New: + Cu

Question

Bài tập 2: Quan sát các nút lệnh trên thanh công cụ, mô tả chức năng các nút lệnh đó
VD:
Nút
+ Save: Dùng để lưu văn bản
+ Open:
+ Paste:
+ New:
+ Cut:
+ Copy:
+ Undo
+ Redo:

in progress 0
Alice 5 tháng 2021-07-15T09:27:58+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:29:37+00:00

  + Save: Dùng để lưu văn bản

  + Open: Mở văn bản đã có

  + Paste: Dán

  + New: Mở văn bản mới

  + Cut: Cắt

  + Copy: Sao chép

  + Undo: TRở lại thao tác trước đó

  + Redo: Trở về thao tác sau đó

  0
  2021-07-15T09:29:46+00:00

  Bài tập `2:` Quan sát các nút lệnh trên thanh công cụ, mô tả chức năng các nút lệnh đó

  VD:

  Nút

  + Save: Dùng để lưu văn bản

  + Open:

  + Paste:

  + New:

  + Cut:

  + Copy:

  + Undo

  + Redo:

  Trả lời:

  `+ Open:` Dùng để mở văn bản đã có

  $+ Paste:$ Dùng để dán phần văn bản

  `+ New:` Dùng để tạo một văn bản mới

  `+ Cut:` Dùng để di chuyển phần văn bản

  `+ Copy:` Dùng để sao chép phần văn bản

  `+ Undo:` Dùng để hủy bỏ thao tác vừa làm

  `+ Redo:` Dùng để khôi phục thao tác vừa hủy bỏ

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )