Bài tập 5: Hai tỉnh A và B cách nhau 186km. Cùng lúc, một xe gắn máy đi từ A đến B và một ô tô đi từ B đến A. Chúng gặp nhau sau 2 giờ. Biết vận tốc ô

Question

Bài tập 5: Hai tỉnh A và B cách nhau 186km. Cùng lúc, một xe gắn máy đi từ A đến B và
một ô tô đi từ B đến A. Chúng gặp nhau sau 2 giờ. Biết vận tốc ô tô gấp rưỡi xe gắn
máy. Hỏi:
a) Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?
b) Vận tốc của ô tô tính theo km/giờ?
Bài tập 5: Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm của AB. Trên cạnh BC lấy điểm E sao
cho CE = 3
1
BE.
a. So sánh diện tích tam giác ABE với diện tích tam giác ABC.
b. Tính diện tích tam giác ABC biết diện tích tam giác BDE là 12 cm 2 .
c. Tính diện tích tứ giác ACED
a) Từ ngày 3/2/2010 đến hết ngày 26/3/2010 có bao nhiêu ngày?
Tìm x biết 10+11+12+13+….+x=5106

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-08-31T17:43:22+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:44:48+00:00

  Đáp án:

  mk bt làm câu nào thì mk lm nha 

  Giải thích các bước giải:

  Câu 5 : 

  Gọi Vận tốc xe mày là a ( km/h)

  => vận tốc ô tô là : a . 1,5 (km/h)

  a,  Ta có : 

  186 : ( a . 1,5 + a ) = 2 h

  => 186 : 2,5a = 2 

  => 2,5.a = 186 : 2 = 93

  => a = 93 : 2,5 = 37.2 km/h

  => Vận tốc ô tô là : 37,2 . 1,5 = 55.8 km/h

  a, Chỗ gặp nhau cách A sô km là : 37,2 . 2 = 74.4 km

  b, Vận tốc ô tô tính theo km/h là : 55.8 km/h

  Bài cuối : 

  10+11+12+13+….+x=5106 

  số số hạng của dãy là : ( x-10):1 + 1 = x – 9 số

  => (10  + x) . (x – 9) : 2 = 5106

  => 10x + x^2 – 90 – 9x = 5106  . 2 = 10212

  => x + x^2 = 10212 + 90 = 10302

  => x(x+1) = 10302

  => x(x+1) = 101 . 102

  => x = 101

   

  0
  2021-08-31T17:45:11+00:00

  Đáp án:

  Bài tập 5: Hai tỉnh A và B cách nhau 186km. Cùng lúc, một xe gắn máy đi từ A đến B và một ô tô đi từ B đến A. Chúng gặp nhau sau 2 giờ. Biết vận tốc ô tô gấp rưỡi xe gắn máy. Hỏi: a) Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét? b) Vận tốc của ô tô tính theo km/giờ?

         Tong van toc cua 2 xe la:

                 186:2=93(km/gio)

          Van toc oto gap ruoi xe may thi van toc xe may la 2 phan, van toc oto 3 phan.

           Van toc xe may la:

                  93:5*2=37,2(km/gio)

            Cho gap cach A la:

                   37,2*2=74,4(km)

             Van toc oto la:

                    93-37,2=55,8(km/gio)

          con lai minh ko biet lam nha

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )