–Bài tập cần nộp cho GV gấp– Trong kì thi cuối học kì I của một trường THCS, có tất cả 198 học sinh nam và 126 học sinh nữ tham gia. Hỏi nhà trường

Question

–Bài tập cần nộp cho GV gấp–
Trong kì thi cuối học kì I của một trường THCS, có tất cả 198 học sinh nam và 126 học sinh nữ tham gia. Hỏi nhà trường có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phòng thi để số nam và số nữ được chia đều cho mỗi phòng? Khi đó mỗi phòng sẽ có bao nhiêu học sinh?

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-08-23T19:01:12+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:02:45+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số phòng thi được chia là a  phòng  ( a là số tự nhiên)

     Vì 198 HS nam và 126 HS nữ được nhà trường chia đều và chia hết vào a phòng nên 198 chia hết cho a và 126 chia hết cho a (chia hết viết bằng kí hiệu nha)

     Do đó a thuộc ƯC(198;126)

       Mà a lớn nhất nên a=ƯCLN(198;126)

   Ta có :  198=2*3^2*11

                126=2*3^2*7

       ƯCLN(198;126)=2*3^2=18

    Vậy nhà trường chia được nhiều nhất là 18 phòng thi

        Khi đó mỗi phòng sẽ có số học sinh là :

                198/18+126/18=18(học sinh)

        Vậy nhà trường chia được nhiều nhất là 18 phòng thi và mỗi phòng có 18 học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )