Bài tập liên hệ : Em hãy liên hệ thực tế kể về 1 tấm gương dũng cảm dám thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo để bảo vệ lợi ích của địa phương ( có thể

Question

Bài tập liên hệ : Em hãy liên hệ thực tế kể về 1 tấm gương dũng cảm dám thực hiện quyền khiếu
nại và tố cáo để bảo vệ lợi ích của địa phương ( có thể là của lợi ích trường lớp em đang học) ?
HS liên hệ kể và rút ra bài học từ tấm gương trên.

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2021-08-31T07:08:09+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T07:10:07+00:00

    Mình giúp bạn đc nhiêu đây thôi heng

    bai-tap-lien-he-em-hay-lien-he-thuc-te-ke-ve-1-tam-guong-dung-cam-dam-thuc-hien-quyen-khieu-nai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )