Bài tập ngày Thứ hai Bài 1. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: a)Phân số bằng phân số là A. B. C.

Question

Bài tập ngày Thứ hai
Bài 1. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
a)Phân số bằng phân số là
A. B. C. D.
b)Dãy phân số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là
A. B. C. D.
c)15dm24cm2= ………cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 154 B. 1540 C. 1504 D. 15040
d)Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 16 cm và 12 cm. Diện tích của hình thoi là: A. 56 cm2 B. 192 cm2 C. 86 cm2 D. 96cm2
e)Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, độ dài 3 cm ứng với độ dài thật là :
A. 300m B. 3000dm C. 30m D. 300cm
g)Trung bình cộng của hai số là 47, biết một trong hai số là 27. Hiệu của hai số đó là
A. 10 B.20 C. 30 D. 40
h) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 2 tấn 3kg = ………….kg
A. 23 B. 2300 C. 2003
) Phân số được rút gọn thành phân số tối giản là: A. B. C.
Bài 2. Tính :
a) 13 + = ……………………………………………………………………………………………………..
b) : = ……………………………………………………………………………………………………..
c) – = ………………………………………………………………………………………………..
d) – = ……………………………………………………………………………………………….
Bài 3. Tìm x: a)x – = 710 b) x : = +
————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 126 m và chiều rộng bằng 34 chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Bài 5:Tính bằng cách thuận tiện nhất:
(1 – 12 ) x (1 – 13 ) x (1 – 14 ) x (1 – 15 ) x (1 – 16 )
————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-07-19T09:02:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:03:33+00:00

  Bài 1:

  a)câu hỏi không có.

  b)câu hỏi không có.

  c)

  C.1504

  d)

  B.192²

  e)

  C.30m

  g)

  D.40

  h)

  C.2003

  i)

  câu hỏi và đáp án A,B,C không rõ ràng. 

  Bài 2:Tính

  a )3/4 : 5/6 : 1/2 : 4/3

  =3/4 x 6/5 x 2/1 x 3/4

  =27/20

  b)1/2 : 5/6 : 4/3 : 3/4

  =1/2 x 6/5 x 3/4 x 4/3

  =3/5

  c)4/3 : 1/2 : 3/4 : 5/6

  =4/3 x 2/1 x 4/3 x 6/5

  =24/5

  d)1/2 : 3/4 : 5/6 : 4/3

  =1/2 x 4/3 x 6/5 x 3/4

  =3/5

  Bài 3:Tìm x

  a)không có số

  b)không có số

  Bài 4:

  mình xin ghi lại bài toán :Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 126 m và chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật.

                                                       Bài giải

  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

  126:2=63(m)

  Ta có sơ đồ:

                                 ?m

  Chiều rộng: |—–|—–|—–|

                                                              }63m

  Chiều dài:    |—–|—–|—–|—–|

                                 ?m

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  3+4=7(phần)

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  63:7×4=36(m)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  63:7×3=27(m)

  Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

  36×27=972(m²)

                                    Đáp số:972m²

  Bài 5:

  (1 – 12 ) x (1 – 13 ) x (1 – 14 ) x (1 – 15 ) x (1 – 16 )

  =  –11 x(-12)x(-13)X(-14)X(-15)

  = -360360

  * MÌNH LÀM THEO ĐỀ MONG ĐỪNG BÁO CÁO

  0
  2021-07-19T09:04:13+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải 

  bài 1 :

  a) không có đáp án

  b) không có đáp án

  c) A

  d) C

  e) A

  g) B

  h) C

  bài 2 :

  a) không có đáp án

  b) không có đáp án

  c) không có đáp án

  d) không có đáp án

  bài 3 :

  a) không có đáp án

  b) không có đáp án

  bài 4 :

       bài giải

  chiều rông hình chữ nhật là

               126 : 2 = 63 ( m )

  diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

             ( 34 + 63 ) × 2 = 192 ( m )

                   Đ/S : 192 m

  bài 5 :

   ( 1 – 12 ) x ( 1 – 13 ) x ( 1 – 14 ) x ( 1 – 15 ) x ( 1 – 16 )

   =  1 – 12  x  1 – 13  x  1 – 14  x  1 – 15  x  1 – 16 

  = 1 × ( – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 )

  = – 70

          cho mik xin vote, cám ơn, câu trả lời hay nhất với ạ !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )