Bài tập nhận biết các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

Question

Bài tập nhận biết các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

in progress 0
Maya 3 tháng 2021-09-24T22:10:14+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:11:46+00:00

   –Phân đôi:Cơ thể mẹ tự co thắt tạo thành 2 phần giống nhau, mỗi phần sẽ phát triển thành một cá thể. Sự phân đôi có thể theo chiều dọc, ngang hoặc nhiều chiều.

  Nhóm động vật:Động vật nguyên sinh, giun dẹp.

  Nảy chồi:+Một phần của cơ thể mẹ nguyên phân nhiều hơn các vùng lân cận và phát triển tạo thành cơ thể mới.

  +Cơ thể con có thể sống bám trên cơ thể mẹ hoặc sống tách độc lập.

  Nhóm động vật:Ruột khoang, bọt biển.

  Phân mảnh:Cơ thể mẹ tách thành nhiều phần nhỏ, tế bào ở mỗi phần tiếp tục nguyên phân nhiều lần và phát triển thành một cơ thể mới.

  Nhóm động vật:Bọt biển.

  -Trinh sản:+Hiện tượng giao tử cái không qua thụ tinh , nguyên phân nhiều lần phát triển thành cơ thể đơn bội (n).

  +Thường xen kẽ với sinh sản hữu tính.

  Nhóm động vật:Chân khớp như ong, kiến, rệp

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )