bài tập : tính giá trị mỗi biểu thức sau bằng cách hợp lí: a, A=1+1+1+1…+1- 2009 ( có 2209 chữ số 1) b, C=(100-99+97-80+15) . (16-2.8)

Question

bài tập : tính giá trị mỗi biểu thức sau bằng cách hợp lí:
a, A=1+1+1+1…+1- 2009 ( có 2209 chữ số 1)
b, C=(100-99+97-80+15) . (16-2.8)

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-10-21T08:24:30+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T08:26:05+00:00

  a) A=1+1+1+1+…+1-2009

  A=(1+1+1+1+…+1)-2009

  A=2209-2009

  A=200

  b) C=(100-99+97-80+15).(16-2.8)

  C=(100-99+97-80+15).(16-16)

  C=(100-99+97-80+15).0

  C=0

   

  0
  2021-10-21T08:26:14+00:00

  Đáp án:

  a, 200

  b,0

  Giải thích các bước giải:

  a, A=1+1+1+1+…+1-2009

  A=(1+1+1+1+…+1)-2009

  A=2209 – 2009

  A=200

  b, C=(100-99+97-80+15).(16-2.8)

  C=(100-99+97-80+15).(16-16)

  C=(100-99+97-80+15).0

  C=0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )