bài tập vận dụng cơ bản bài 1: đặt các trạng từ chỉ tần suất vào vị trí đúng ở câu 1: he phays golf on sundays( sometimes) 2: the weather is bad in no

Question

bài tập vận dụng cơ bản
bài 1: đặt các trạng từ chỉ tần suất vào vị trí đúng ở câu
1: he phays golf on sundays( sometimes)
2: the weather is bad in november( al ways)
3: we have fish for dinner.( seldom

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-12-02T06:56:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T06:57:51+00:00

  1,he sometimes plays golf on Sundays.

  2,the weather is always bad in november.

  3,we seldom have fish for dinner.

   CHÚC BẠN HỌC TỐT! XIN HAY NHẤT!

  0
  2021-12-02T06:58:35+00:00

  -He sometimes plays golf on sundays.

  – The weather always is  bad  in november.

  – We seldom hve fish for dinner.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )