BÀI TẬP VỀ OXI LÝ THUYẾT Bài 1: Hãy điền từ thích hợp a) Khí oxi là một đơn chất …………………………………………………….………………………

Question

BÀI TẬP VỀ OXI
LÝ THUYẾT
Bài 1: Hãy điền từ thích hợp
a) Khí oxi là một đơn chất …………………………………………………….………………………
b) Oxi có thể phản ứng với nhiều ……………………………………………………………………………………………………….
c) Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là ……………………………………………….
d) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có ………………….………………. được tạo thành từ ………………….. hay nhiều chất ………………………………………………
e) Khí oxi cần cho ………………của người và động vật; cần để đốt ………………. trong đời sống và trong sản xuất.
f) Oxit là ………………… của ………… nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là ……………….
g) Tên của oxit là tên …………………………. cộng với từ …………………
Bài 2: Viết các phương trình hóa học chứng minh oxi là 1 đơn chất phi kim rất hoạt động , đặc biệt ở nhiệt độ cao.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Butan (C4H10) khi cháy tạo ra khí CO2 và nước, có tỏa rất nhiều nhiệt. Hãy viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của chất này.
…………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Viết phương trình hóa học của lưu huỳnh với các kim loại: Mg, Zn, Fe, Al tạo ra MgS, ZnS, FeS, Al2S3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 5: Bổ túc các phương trình hóa học sau và chỉ ra đâu là phản ứng hóa hợp?
a) Al + Cl2 – -> … g) CaO + ….. – -> Ca(OH)2
b) P + O2 – -> … h) ? + H2 – – > NH3
c) KClO3 – – > KCl + … i) CaO + HNO3 – -> Ca(NO3)2 + …
d) SO2 + … .. – -> H2SO3 j) CaCO3 – – > ….. + CO2
e) 2Al(OH)3 – – > Al2O3 + … k) N2O5 +…… – -> 2HNO3
f) CuO + H2 – -> Cu + … l) HgO – – ->…… + O2
Bài 6: Viết phương trình hóa học biểu diễn sự oxi hóa của các chất sau: Mg; C2H4; Fe; Al; C2H6O; P
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7: Lập nhanh CTHH của :
a) P (V) và O: d) Ag và O:
b) Fe (III) và O: e) Zn và O:
c) Mn (VII) và O: f) Mn (VII) và O:
Bài 8: Phân biệt oxit axit và oxit bazơ từ các oxit sau: PbO; CO; SiO2; Al2O3; N2O; CuO. Sau đó đọc tên chúng.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 9: Cho các chất sau: Fe3O4; KClO3; CaCO3; Không khí; Nước; KMnO4. Chất nào được dùng để điều chế
O2 trong công nghiệp? trong phòng thí nghiệm? Hãy viết phương trình hóa học minh họa (nếu có).
Bài 10: Nêu sự khác nhau giữa phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? Cho 2 ví dụ minh họa.
Bài 11: Chọn câu trả lời đúng về thành phần không khí :
a) 21% N2 ; 78% O2 ; 1% các khí khác. c) 21% các khí khác; 78% Khí O2; 1 % khí N2
b) 21% khí O2 ; 78% khí N2 ; 1% các khí khác d) 21% khí O2; 78% các khí khác; 1 % N2
BÀI TẬP THỰC TẾ
Bài 1: Giải thích vì sao?
a) Nhốt 1 con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào trong lọ nhỏ rồi đậy nút kín. Sau 1 thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn?
b) Người ta phải bơm sục không khí vào trong các chậu cá cảnh?:…………………………………
c) Khi tắt đèn cồn, người ta sẽ đậy nắp đèn lại?:………………………………………………………
d) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt hơn trong không khí
e) Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta dùng vải dày thấm nước hay phủ cát lên ngọn lửa mà không dùng nước?:…………………………………………
f) Cây xanh có khả năng làm trong lành không khí?:………………………………………..
Bài 2: Hãy cho biết
a) Sự giống và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm? Điều kiện cần thiết để 1 vật có thể cháy và tiếp tục cháy được là gì?:………………………………………………………………………………………….
b) Các tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy?:…………………………………………………………………………
c) Khi phát hiện ra đám cháy, em sẽ làm gì để vừa dập tắt đám cháy vừa bảo đảm an toàn cho bản thân?:….
…………………………………………………………………………………………………………

in progress 0
Ivy 2 ngày 2021-12-07T18:28:43+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:30:04+00:00

  Đáp án: a/Khí Oxi là một đơn chất phi kim có tính oxi hóa mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao,       dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất.

   b/Oxi có thể phản ứng với nhiều kim loại,phi kim,hidro,…

  c/Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự tác dụng oxi với một chất

  d/Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có 1 chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )