-Bài tập về tính công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây truyền tải điện và bài tập về máy biến thế. Giúp mình 1 số bài tập với

Question

-Bài tập về tính công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây truyền tải điện và bài tập về máy biến thế.
Giúp mình 1 số bài tập với

in progress 0
Isabelle 19 phút 2021-09-16T18:20:43+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:22:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1 số dạng bài tạp như sau 

  1)  Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế có 4400vòng dây ,  cuộn thứ cấp có 180 vòng dây . Khi mắc vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 HĐT xoay chiều 220 V thì ở 2 đầu dây của cuộn thứ cấp có HĐT bằng bao nhiêu ? 

  2)  Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế có 1000 vòng ,  cuộn thứ cấp có 5000 vòng đặt ở 1 đầu đường dây tải điện để truyền đi 1 công suất là 10000KW . Biết HĐT ở 2 đầu cuộn thứ cấp là 100KV

  a)  Đây là máy tăng thế hay máy hạ thế ? Vì sao ? 

  b)  Tính HĐT đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp 

  c)  Biết điện trở của toàn bộ đường dây là 100 ohm . Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây? 

  3)  Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế có 4400 vòng ,  cuộn thứ cấp có 249 vòng . Khi đặt HĐT vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 HĐT xoay chiều 220 V thì ỏ 2 đài dây của cuộn thứ cấp có HĐT là bao nhiêu 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )