Bài thơ nào được coi là bản tuyên ngôn đập lập thứ 2 của nước ta?

Question

Bài thơ nào được coi là bản tuyên ngôn đập lập thứ 2 của nước ta?

in progress 0
Elliana 2 tuần 2021-07-11T13:25:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:27:39+00:00

  Trả lời :

  Đây là bài Bình Ngô đại cáo – Bảng Tuyên Ngôn độc lập lần thứ 2 của nước VN chúng ta  . Bảng đây được coi là bản Tuyên ngôn độc lập thứ 2 của Việt Nam, sau bài Nam quốc sơn hàBình Ngô đại cáo là tác phẩm văn học với chức năng hành chính quan trọng đối với lịch sử dân tộc Việt Nam và là tác phẩm có chất lượng văn học tốt đẹp.

  Xin hay nhất ạ 

  0
  2021-07-11T13:27:51+00:00

  Trả lời :

  Bài thơ Bình ngô đại cáo > bảng tuyên ngôn độc lập .Đây được coi là bản Tuyên ngôn độc lập thứ 2 của Việt Nam, sau bài Nam quốc sơn hà. Bình Ngô đại cáo là tác phẩm văn học với chức năng hành chính quan trọng đối với lịch sử dân tộc Việt Nam và là tác phẩm có chất lượng văn học tốt đẹp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )