Bài thơ nào được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta?

Question

Bài thơ nào được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta?

in progress 0
Arya 4 tuần 2021-07-11T13:34:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:35:50+00:00

  Bài thơ được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta : Nam quốc sơn hà

  0
  2021-07-11T13:35:54+00:00

  Bài thơ nào được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta?

  NAM QUỐC SƠN HÀ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )