Bài thu hoạch đề là : Trình bày nhận thức của em về lịch sử quân binh chủng sau khi đã tham gia học tập và tiềm hiểu trong học phần quốc phòng–

Question

Bài thu hoạch đề là : Trình bày nhận thức của em về lịch sử quân binh chủng sau khi đã tham gia học tập và tiềm hiểu trong học phần quốc phòng………..
mọi người soạn cho em 7 tờ giấy là dc nhé…………….cảm ơn mn ạ…………?

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-20T20:19:04+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:20:21+00:00

  Mình coi sách giáo khoa nhưng chỉ nghĩ dc đến đây thui mong bạn thông cảm!

  Binh chủng Đặc công là binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Lục quân Quân đội nhân dân Việt Nam, do Bộ Tổng Tham mưu trực tiếp quản lý, chỉ đạo.

  • Ngày thành lập (Ngày truyền thống binh chủng): 19 tháng 3 năm 1967
  • Tổ chức lực lượng lúc mới thành lập: 9 tiểu đoàn đặc công; Trường bổ túc cán bộ và 3 cơ quan.

  Tuy ngày thành lập chính thức là năm 1967, nhưng từ những năm kháng chiến chống Pháp, cách đánh “công đồn đặc biệt” ở chiến trường Nam Bộ, cách đánh và tổ chức đặc công đã phát triển nhanh chóng, hình thành ba loại lực lượng:

  • Đặc công bộ
  • Đặc công nước
  • Đặc công biệt động

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )