Bài tính nhanh:2005 x 2007 – 1/2004+2005 x 2006 Mình cần gấp giúp mình nha

Question

Bài tính nhanh:2005 x 2007 – 1/2004+2005 x 2006
Mình cần gấp giúp mình nha

in progress 0
Sadie 3 tuần 2021-09-06T03:36:16+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T03:37:48+00:00

      2005 × 2007 – 1 / 2004 + 2005 × 2006

  = 2005 × 2006 + 2005 – 1 / 2005× 2006 + 2004

  = 2005 × 2006 + 2004 / 2005 × 2006 + 2004

  = 1

  0
  2021-09-06T03:37:51+00:00

  2005 . 2007 – 1/2004 + 2005 . 2006

  ⇒ (2005 . 2006 + 2005 – 1) / (2005 . 2006 + 2004)

  ⇒ (2005 . 2006 + 2004) / (2005 . 2006 + 2004)

  Ta thấy tử và mẫu bằng nhau nên kết quả bằng 1.

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )