Bài toán 1 : Tìm tổng của các số nguyen thỏa mãn : – 90 ≤ ≤ 40 Bài toán 2 : Tìm số tự nhiên n để : n + 1 ∈ Ư(2n + 9) Bài toán 3 : Tìm n ∈ N để (3n

Question

Bài toán 1 :
Tìm tổng của các số nguyen thỏa mãn : – 90 ≤ ≤ 40
Bài toán 2 :
Tìm số tự nhiên n để : n + 1 ∈ Ư(2n + 9)
Bài toán 3 : Tìm n ∈ N để (3n + 1) ⋮ (n – 1)
ai làm nhanh cho ctlhn
ai có đktra toán cuối kì cho mình xinn vs

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-11-21T07:28:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  1
  2021-11-21T07:30:01+00:00

  x ∈ { – 90; – 89; – 88; …. ; 38; 39; 40}

  Tổng các số nguyên:

  S = 40 + ( – 40) + 39 + ( – 39) + ……  + (- 88) + ( – 89 ) +  ( – 90 )

  S = 0 +…..+( – 88) + ( – 89 ) + ( – 90 )

  S = 0 + ( – 3275)

  S = – 3275

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )