Bài toán có nội dung thực tế Bài 1 . Hưởng ứng chương trình xây dựng thư viện 50K . Tuấn muốn mua một quyển sách tham khảo môn Toán 9 giá 40.000 đồng

Question

Bài toán có nội dung thực tế
Bài 1 . Hưởng ứng chương trình xây dựng thư viện 50K . Tuấn muốn mua một quyển sách tham khảo môn Toán 9 giá 40.000 đồng . Hiện tại bạn Tuấn đã để dành được một số tiền là 10.000 đồng . Bạn Tuấn lên kế hoạch mỗi ngày tiết kiệm 5.000 đồng . Gọi y (đồng) là tổng số tiền bạn Tuấn có sau x ngày tiết kiệm
a) Lập công thức tính y theo x
b) Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày bạn Tuấn có thể mua được quyển sách tham khảo môn Toán để tham gia vào thư viện 50K của lớp

in progress 0
Eliza 1 tháng 2021-11-08T21:39:18+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:41:10+00:00

  Gọi $y$ (đồng) là tổng số tiền bạn Tuấn có sau $x$ (ngày) tiết kiệm $(x;y\in N$*;$y>10000)$

  `a)` 

  Số tiền để dành lúc đầu: $10000$ đồng

  Sau $x$ ngày tiết kiệm được: $5000x$ (đồng)

  Tổng số tiền bạn Tuấn có sau $x$ (ngày) tiết kiệm là: $y=10000+5000x$

  `b)` Để mua được quyển sách tham khảo Toán giá $40000$ đồng thì:

  `\qquad y\ge 40000`

  `<=>10000+5000x\ge 40000`

  `<=>5000x\ge 30000`

  `<=>x\ge 6`

  Vậy sau ít nhất $6$ ngày bạn Tuấn có thể mua được quyển sách tham khảo môn Toán để tham gia vào thư viện $50k$ của lớp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )