Bài toán cổ : Trước khi người cha mất , người cha để lại 19 con ngựa cho 3 người con trai và chia như này : Người con cả được nửa số người , người con

Question

Bài toán cổ : Trước khi người cha mất , người cha để lại 19 con ngựa cho 3 người con trai và chia như này : Người con cả được nửa số người , người con 2 được 1/4 số ngựa , em út thì 1/5 số ngựa . Ba anh em không bt chia như nào , bỗng bà cụ đi qua , nghe được liền nói cách chia cho ba anh em . Theo em bà cụ nói gì ?

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-10-02T20:25:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:27:01+00:00

  Lấy thêm 1 con ngựa để chia.

  người con cả được nửa số ngựa là 10 con

  người con 2 được 1/4 số ngựa là 5 con

  em ứt được 1/5 số ngựa là 4 con

  10+5+4=19 con

  còn 1 con trả lại.

  0
  2021-10-02T20:27:35+00:00

  Đáp án:

   Mượn thêm 1 con nữa thì có tất cả số con ngựa là: 19+1=20(con)

  Người con cả được số con ngựa là:

  20:2=10(con)

  Người con thứ 2 được số con ngựa là:

  20:4=5(con)

  Người con thứ 3 được số con ngựa là:

  20:5=4(con)

  Tổng số ngựa của 3 người con là:

  10+4+5=19(con)

  Vậy một con ngựa lúc nãy thì trả cho người mà mình mới mượn

  XIN HAY NHẤT NHA

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )