Bai toan trang 74 toan lop 7 tai sao mau la 15

Question

Bai toan trang 74 toan lop 7 tai sao mau la 15

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-11T10:28:38+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T10:29:43+00:00

  Đáp án:

  Đáp án:

  Số 15 là do có 4 điểm hệ số 1; 4 điểm hệ số 2 ; 1 điểm hệ số 3

  4.1  +  4.2  +  1.3 = 15

  4.1 có nghĩa là 4 điểm hệ số 1

  4.2 có nghĩa là 4 điểm hệ số 2

  1.3 có nghĩa là 1 điểm hệ số 3

  Khi tính trung bình cộng ta cộng tổng các điểm hệ số 1; các điểm hệ số 2 sẽ được cộng tổng lại rồi nhân với 2; điểm hệ số 3 nhân với 3. Sau đó lấy tổng tìm được chia cho 15

   

   

  0
  2021-09-11T10:30:03+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Giải thích: Số 15 là do có 4 điểm hệ số 1; 4 điểm hệ số 2 ; 1 điểm hệ số 3

  4.1 + 4.2 + 1.3 = 15

  4.1 có nghĩa là 4 điểm hệ số 1

  4.2 có nghĩa là 4 điểm hệ số 2

  1.3 có nghĩa là 1 điểm hệ số 3

  Khi tính trung bình cộng ta cộng tổng các điểm hệ số 1; các điểm hệ số 2 sẽ được cộng tổng lại rồi nhân với 2; điểm hệ số 3 nhân với 3. Sau đó lấy tổng tìm được chia cho 15

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )