Bài toán ứng dụng phương trình hệ phương trình:cho một mảnh đất hình chữ nhật có tổng một cạnh bằng 15 cm và diện tích bằng 150 cm vuông vậy mảnh đất

Question

Bài toán ứng dụng phương trình hệ phương trình:cho một mảnh đất hình chữ nhật có tổng một cạnh bằng 15 cm và diện tích bằng 150 cm vuông vậy mảnh đất đó có chiều dài và chiều rộng bằng bao nhiêu?(đang cần gấp) ????

in progress 0
Arya 2 tuần 2021-11-28T15:01:16+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T15:02:43+00:00

  Đáp án: Không tồn tại hình chữ nhật thỏa mãn đề

  Giải thích các bước giải:

  Gọi chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật là $a,b, (a>b>0)$

  Theo bài ra ta có:

  $\begin{cases}a+b=15\\ ab=150\end{cases}$

  $\to a,b$ là nghiệm của phương trình 
  $x^2-15x+150=0$

  $\to$Vô nghiệm

  $\to$Không tồn tại hình chữ nhật thỏa mãn đề

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )