Bài1: Cho ví dụ về hai phân số bằng nhau Bài 2: 1. Số nguyên a phải có điều kiện gì để ta có phần số ? a,32/a-1 ,a trên 5a+ 30 2. Số

Question

Bài1:
Cho ví dụ về hai phân số bằng nhau
Bài 2:
1. Số nguyên a phải có điều kiện gì để ta có phần số ?
a,32/a-1 ,a trên 5a+ 30
2. Số nguyên a phải có điều kiện gì để các phân số sau là số nguyên ?
a) a+1 trên 3 ; a-2 trên 5
3. Tìm số nguyên ít để các phân số sau là số nguyên ?
a). 13 trên x-1 , x+3 trên x-2
Mn giúp e với ạ đọc đề bài thôi cũng đã ko hiểu r giúp e nha!

in progress 0
Eliza 7 giờ 2021-09-20T08:57:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:59:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1 :

  $\frac{13}{17 }$  = $\frac{13 . 100 }{17 . 100 }$ = $\frac{1300}{1700}$ 

  Bài 2 :

  1 : Số nguyên a phải có điều kiện là : 

  a , a khác 1 dể $\frac{32}{a – 1}$ 

  b, a khác – 6 để $\frac{a}{5a + 30 }$ 

  2: a,  a sẽ có thể = 0 ( từ 0 trở lên ) dể $\frac{a + 1 }{3 }$ 

      b, a sẽ phải là các số nguyên từ 3 trở lên để $\frac{a -2}{5 }$ 

  3 : $\frac{x + 3}{x – 2}$ 

  ( mik ko biết giải thích như thế nào nên bạn có thể làm tương tự như phần trên nhé !) 

  0
  2021-09-20T08:59:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )