Bài1: Hai người khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A B và đi ngược chiều nhau sau 1giờ20 phút họ gặp nhau. Tính độ dài quãng đường AB biết vận tốc

Question

Bài1: Hai người khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A B và đi ngược chiều nhau sau 1giờ20 phút họ gặp nhau. Tính độ dài quãng đường AB biết vận tốc của mỗi người là 4,5 km/giờ và 6 km/giờ.
Bài2: 8 giờ sáng một người đi ô tô từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc 50 km/giờ. Cùng lúc đó một người đi xe máy đi từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 40 km/giờ. Hỏi
A) ô tô và xe máy gặp nhau lúc mấy giờ biết rằng quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng 180 km
B) điểm gặp nhau cách Hà Nội bao nhiêu km

in progress 0
Ximena 3 tháng 2021-08-31T03:05:31+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:06:55+00:00

  1h20’=4/3 (h)

  Quãng đg AB dài

  (4,5.4/3)+(6.4/3)=14(km)

  Đs:14km

  2.

  Thời gian 2 xe gặp nhau lúc

  180:(50+40)=2 (h)

  Vậy 2 xe gặp nhau luc:8+2=10 (h)

  Điểm gn cách HN

  50.2=100 (km)

   

  0
  2021-08-31T03:07:05+00:00

  Bài 1.

   Đổi 1giờ 20 phút=4/3 (giờ)

  Quãng đường AB dài là:

  4,5.4/3+6.4/3=14(km)

  Đáp số 14km

   Bài 2.

  a.Thời gian 2 xe gặp nhau lúc số giờ là

  180:(50+40)=2 (giờ)

  Vậy 2 xe gặp nhau lúc số giờ là

  8+2=10 (giờ)

  b.Điểm gặp nhau cách Hà nội số km là 

  50.2=100 (km)

     ĐÁp số a.10 giờ

                  b.100km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )