Bài1: lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số: a. y=3x-2 b. y= 3 |x|-2

Question

Bài1: lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số:
a. y=3x-2
b. y= 3 |x|-2

in progress 0
Reese 1 năm 2021-09-18T13:58:35+00:00 1 Answers 74 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:59:43+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a, y’= 3>0 => hàm số luôn đồng biến với mọi x thuộc R

  Vẽ bảng biến thiên mũi tên hướng lên từ âm vô cùng đến dương vô cùng

  Lấy 2 điểm A( 0;-2), B( 1;1) thuộc y => đồ thị y=3x-2

  b, Từ đồ thị y=3x-2 bỏ phần đồ thị bên trái trục tung, lấy đối xứng phần đồ thị bên phải qua bên trái ta được đồ thị $y = 3\left| x \right| – 2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )