Bài1:Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 294cm2 a,Tính thể tích hình lập phương b,Người ta xếp 180 hình lập phương nói trên vào đầy hình hộ

Question

Bài1:Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 294cm2
a,Tính thể tích hình lập phương
b,Người ta xếp 180 hình lập phương nói trên vào đầy hình hộp chữ nhật có kính thước đáy là 35cm và 63cm. Tính xem xếp được mấy lớp tầng của hình lập phương trong hình hộp chữ nhật.
Mn có ai là được ko bài khó quá

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-10-26T19:07:10+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:08:11+00:00

   a) Diện tích một mặt của hình lập phương là:

               294 : 6 = 49 ( cm² )

    7 x 7 = 49 . Vậy cạnh hình lập phương dài 7 cm

        Thể tích hình lập phương là:

                7 x 7 x 7 = 343 ( cm³ )

  b) Thể tích hình hộp chứ nhật là:

                343 x  180 = 61740 ( cm³ )

          Diện tích đáy hình hộp chứ nhật là:

                63 x 35 = 2205 ( cm² )

          Số lớp xếp được là:

                61740 :  2205 = 28 ( lớp )

                            Đáp số:a) 343 cm³       
                                          b) 28 lớp

  1
  2021-10-26T19:09:08+00:00

  Đáp án:

      a) 343 cm³          b) 28 lớp

  Giải thích các bước giải: 

    a) Diện tích một mặt của hình lập phương là:

               294 : 6 = 49 ( cm² )

     Ta có : 49 = 7 x 7. Vậy cạnh hình lập phương dài 7 cm

        Thể tích hình lập phương là:

                7 x 7 x 7 = 343 ( cm³ )

     b) Thể tích hình hộp chứ nhật ( do xếp đầy các khối lập phương ) là:

                343 x  180 = 61740 ( cm³ )

          Diện tích đáy hình hộp chứ nhật là:

                63 x 35 = 2205 ( cm² )

          Số lớp xếp được là:

                61740 :  2205 = 28 ( lớp )

                            Đáp số:a) 343 cm³       
                                   b) 28 lớp

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )