baif1: Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 10cm trong không khí, có hai dòng điện cùng chiều, cùng cường độ I1 = 2A và I2 = 6A chạy q

Question

baif1: Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 10cm trong không khí, có hai dòng điện cùng chiều, cùng cường độ I1 = 2A và I2 = 6A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M trong các trường hợp sau:
a. MI1 = 4cm; MI2 = 6cm;
b. MI1 = 4cm; MI2 = 14cm;
bai 2: Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song và vuông góc với mặt giấy có dòng điện I1 = I2 = 5 A có chiều như hình vẽ. Vẽ và tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do dòng điện I1 và I2 gây ra tại điểm M. Cho AB = BM = 10cm.
bai 3: Một ống dây dài 40cm có 800 vòng dây và điện trở 4 . Ống dây mắc vào nguồn điện có r = 2 và suất điện động E = 3V. Tính cảm ứng từ bên trong ống dây

in progress 0
Autumn 1 tháng 2021-10-28T12:20:48+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:22:30+00:00

  Đáp án:

  2-5.10-5 T

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )