Bạn A ngồi trên ghế trong một toa tàu đang chuyển động. Bạn B và C đang quan sát bạn A và nhận xét: Bạn B nói bạn A có động năng vì chọn cây bên đường

Question

Bạn A ngồi trên ghế trong một toa tàu đang chuyển động. Bạn B và C đang quan sát bạn A và nhận xét: Bạn B nói bạn A có động năng vì chọn cây bên đường làm mốc; bạn C nói bạn A có thế năng vì chọn ghế Bạn A ngồi làm mốc. Hỏi ai đúng ai sai tại sao?

in progress 0
Savannah 28 phút 2021-09-09T13:09:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:11:05+00:00

  Kiến thức lý thuyết: Động năng là một dạng năng lượng vật có được khi đang chuyển động, đặc trưng cho khả năng sinh công của vật là thế năng ( đây là một đại lượng vật lý  ).

  – Chọn cây bên đường làm mốc, thì bạn A đang chuyển động ( vì A đang ngồi trong toa tầu đang chuyển động ), như vậy A có động năng, B nói đúng.

  – Chọn ghế ngồi làm mốc, bạn A với ghế ngồi luôn đứng yên ( tức A đang ngồi ghế trong chuyến đi tàu, vì thế A không chuyển động so với ghế, trừ trường hợp A đi ra ngoài ), đối chiếu với điều kiện trên đã nói, A có thế năng khi và chỉ khi A sinh ra công, mà ở đây A không chuyển động ( đang ngồi trên toa tàu), như vậy C nói sai.

  0
  2021-09-09T13:11:23+00:00

  # Bạn A ngồi trên ghế trong một toa tàu đang chuyển động. Bạn B và C đang quan sát bạn A và nhận xét: Bạn B nói bạn A có động năng vì chọn cây bên đường làm mốc; bạn C nói bạn A có thế năng vì chọn ghế Bạn A ngồi làm mốc. Hỏi ai đúng ai sai tại sao?

  *trả lời:

  B nói đúng vì nếu chon cây bên đường làm vật mốc thì A đang chuyển động.

  C nói sai vì nếu chọn ghế A ngồi làm vật mốc thì A đang đứng yên so với ghế mà A ngồi trong toa tàu vì vậy A không sinh ra công nên A không có thế năng.

  Chúc bạn học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )