Bạn A và bạn B đang đi trên đường gặp 2 người Tây đang cầm bản đồ đi tìm đường.Bạn B có ý chạy lại giúp mà bạn A ko cho. Bạn A nói người Tây là suốt n

Question

Bạn A và bạn B đang đi trên đường gặp 2 người Tây đang cầm bản đồ đi tìm đường.Bạn B có ý chạy lại giúp mà bạn A ko cho. Bạn A nói người Tây là suốt ngày cầm balo đi lang thang ko có công ăn việc làm ổn định nên tốt nhất là đừng liên quan đến họ
a) Em thấy bạn A làm vậy là đúng hay sai? Vì sao?
b) Nếu em là bạn B thì em sẽ làm gì?

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-17T05:40:10+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:41:38+00:00

  a) Việc làm của bn A là sai vì khi chúng ta có thể giupd đc thì chúng ta nên giúp họ.
  b) Nếu là bn B e sẽ giải thích Người Tây cx là con người bạn ak

  0
  2021-09-17T05:41:53+00:00

  a) Việc làm của bn A là sai vì khi chúng ta có thể giupd đc thì chúng ta nên giúp họ.

  b) Nếu là bn B e sẽ giải thích cho bn A hiểu và chạy lại giúp 2 ng Tây.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )