Bạn An có 35 viên bi gồm 3 màu xanh, vàng, đỏ. Số bi xanh đỏ tỉ lệ 2,3 số bi đỏ vàng tỉ lệ với 4,5. Tính số bi mỗi loại

Question

Bạn An có 35 viên bi gồm 3 màu xanh, vàng, đỏ. Số bi xanh đỏ tỉ lệ 2,3 số bi đỏ vàng tỉ lệ với 4,5. Tính số bi mỗi loại

in progress 0
Kinsley 1 giờ 2021-09-10T02:23:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:24:48+00:00

  Đáp án:

  8,12,15

  Giải thích các bước giải: gọi số viên bi xanh, đỏ,vàng lần lượt là:

  X,y,z(x,y,z€N*)

  Ta có:

  X/2=y/3

  Y/4=z/5

  =>x/8=y/12;y/12=z/15

  =>x/8=y/12=z/15

  Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  X/8=y/12=z/15=x+y+z/8+12+15=35/35=1

  =>x/8=1=>x=8×1=8

  =>y/12=1=>y=12×1

  =>z/15=1=>z=15×1=15

  Vậy số bi xanh đỏ vàng lần lượt là:8,12,15.

  0
  2021-09-10T02:24:53+00:00

  Số bi xanh và đỏ có tỉ lệ với 2,3

  Gọi bi xanh là 2a

  gọi bi đỏ là 3a

  Mà số bi đỏ và vàng có tỉ lệ với 4,5 ⇒ bi vàng = 15a/4

  Theo đề bài ta có p/t:

  ⇒ 2a + 3a + 15a/4 = 35

  ⇒ a = 4

  Số bi xanh là: 2a =8

  Số bi đỏ là: 3a =12

  Số bi vàng là: 15a/4 =15

  Vậy số bi xanh là 8 , số bi đỏ là 12 và số bi xanh là 15

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )