Bạn An đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15 km/ h hết 12 phút .Khi về bạn An đi với vận tốc 12km /h .tính thời gian An đi từ trường về

Question

Bạn An đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15 km/ h hết 12 phút .Khi về bạn An đi với vận tốc 12km /h .tính thời gian An đi từ trường về nhà

in progress 0
Delilah 1 tháng 2021-08-05T02:18:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:19:49+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo nha

                            chúc bạn học tốt nha ^^

   

  0
  2021-08-05T02:20:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   đổi 12 phút = 0,2 giờ

  ta tóm tắt bài như sau

   vận tốc 15 km/h : 0,2 giờ

   vận tốc 12 km/h : … giờ 

  vận tốc 15 km / h gấp vận tốc 12 km/h số lần là

  15 : 12= 1,25 ( lần )

   thời gian An đi từ trường về nhà là

  1,25 x 0,2 = 0,25 ( giờ )

  đổi 0,25 giờ = 15 phút

  đáp số : 15 phút

  chúc bạn học tốt , nocopy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )