Bạn An đọc quyển sách, lần thứ nhất bạn đọc được số 2/3 trang và 5 trang nữa. Lần thứ hai đọc được 2/5 số trang còn lại và thêm 5 trang nữa. Lần thứ b

Question

Bạn An đọc quyển sách, lần thứ nhất bạn đọc được số 2/3 trang và 5 trang nữa. Lần
thứ hai đọc được 2/5 số trang còn lại và thêm 5 trang nữa. Lần thứ ba bạn đọc 25 trang
thì vừa hết quyển. Hỏi:
a) quyển sách có bao nhiêu trang?
b) Mỗi lần bạn đọc bao nhiêu trang?

in progress 0
Eden 1 tuần 2021-08-30T17:11:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:13:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Sau ngày 1 đọc còn : 1-2/3=3/5 ( quyển ) 

  Phân số chỉ số sách ngày thứ 2 đọc là: 

  3/5.3/5=9/25 ( quyển ) 

  80%=4/5

  Phân số chỉ 30 trang cuối là : 

  1-2/5-9/25-4/5 ( không tìm được ) 

  Tức sai:

  Theo mình nếu : 

  Ngày 3 đọc 80% còn lại thì có vẻ đúng hơn

  0
  2021-08-30T17:13:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Sau ngày 1 đọc còn :

    `1-2/3=3/5 ( quyển ) `

  Phân số chỉ số sách ngày thứ 2 đọc là: 

     `3/5×(3)/5=9/25 ( quyển ) `

    `80%=4/5`

  Phân số chỉ 30 trang cuối là : 

    `1-2/5-9/25-4/5=-14/25`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )