Bạn an dự định làm 7.5kg dừa cho ăn tết. Biết 3kg dừa thì cần 2kg đường. Hỏi an cần bao nhiêu kg đường để làm mứt dừa ?

Question

Bạn an dự định làm 7.5kg dừa cho ăn tết. Biết 3kg dừa thì cần 2kg đường. Hỏi an cần bao nhiêu kg đường để làm mứt dừa ?

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-08-05T17:56:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:57:21+00:00

  Giải: Khối lượng đường An cần có để làm mứt dừa:

           (2×7,5)÷3=5 (kg đường)

  Chúc bạn học tốt!

   

  0
  2021-08-05T17:58:12+00:00

  GỌi $x$ là lượng đường cần cho vào 7,5 kg dừa.

  Do khối lượng của dừa và đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có

  $\dfrac{x}{7,5} = \dfrac{2}{3}$

  $<-> x = 5$

  Vậy cần $5kg$ để làm mứt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )