Bạn An dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện, kết quả thu được là 12.5 vôn. An đã dùng vôn kế có GHĐ và ĐCNN phù hợp nhất l

Question

Bạn An dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện,
kết quả thu được là 12.5 vôn. An đã dùng vôn kế có GHĐ và ĐCNN phù hợp nhất là
A.
12,5V và 1V
B.
12V và 0,1V
C.
15V và 0,1V
D.
15V và 1V
Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào ứng dụng tác dụng từ của dòng điện?
A.
Bóng điện.
B.
Bàn là điện
C.
Nam châm điện.
D.
Bếp điện.
Cho mạch điện như hình vẽ .Thông tin nào sau đây là sai?
A.
Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn.
B.
Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
C.
Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai điểm NQ.
D.
Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai điển MQ.

in progress 0
Aaliyah 4 tuần 2021-07-11T00:53:25+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:54:37+00:00

  Bạn An dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện, kết quả thu được là 12.5 vôn. An đã dùng vôn kế có GHĐ và ĐCNN phù hợp nhất là :

  A. 12,5V và 1V

  B. 12V và 0,1V

  C. 15V và 0,1V

  D. 15V và 1V

  Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào ứng dụng tác dụng từ của dòng điện?

  A. Bóng điện.

  B. Bàn là điện

  C. Nam châm điện..

  D. Bếp điện.

  Cho mạch điện như hình vẽ .Thông tin nào sau đây là sai?

  A. Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn.

  B. Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

  C. Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai điểm NQ.

  D. Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai điển MQ.

  =>>Mất hình rồi =)))

   

  0
  2021-07-11T00:54:40+00:00

  `1.C`

  `2.C`

  3.Không có hình ạ.

  Xin hay nhất ạ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )