Bạn An thực hiện phép nhân 21 x 22 x 23 x 24 x 25 x 26 được kết quả đúng . Ai ngờ hôm sau một giọt mực rơi xuống trang vở nên không nhìn thấy 3 chữ số

Question

Bạn An thực hiện phép nhân 21 x 22 x 23 x 24 x 25 x 26 được kết quả đúng . Ai ngờ hôm sau một giọt mực rơi xuống trang vở nên không nhìn thấy 3 chữ số cuối cùng của kết quả . Đố bạn tìm được ba chữ số ấy . Kết quả là 165765*** . Cảm ơn trước lun nha :>

in progress 0
Arya 6 ngày 2021-12-03T21:11:51+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:12:57+00:00

  $21 × 22 × 23 × 24 × 25 × 26 = 165765600$

  $⇒ 165765***=165765600$

  $(1) ⇒ 6$

  $(2) ⇒ 0$

  $(3) ⇒ 0$

  Cho mình câu trả lởi hay nhất nhé ^.^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )